De belasting op huurinkomsten: hoe zit dat juist?

Huurinkomsten zijn een handige bron van extra inkomen: u kan maand na maand rekenen op wat extra spaarcenten. Maar dat betekent niet dat er niets van naar de staat gaat. Want ook huurinkomsten worden belast! En hoe dat in z’n werk gaat, hangt af van het doel van uw huurder.
 

De huurder gebruikt de woning voor privédoeleinden

Als de huurder de woning huurt voor privégebruik, wordt de woning belast op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen, verhoogd met 40%. Met de huidige huurinkomsten wordt dus geen rekening gehouden. Dat is erg voordelig voor de verhuurder: het kadastraal inkomen is immers gebaseerd op de huurwaarde van de woning op 1 januari 1975. En die ligt uiteraard beduidend lager dan de huurwaarde van vandaag.
 

De huurder gebruikt de woning voor beroepsdoeleinden

Als de huurder de woning huurt voor professioneel gebruik, wordt er wél gekeken naar de huurinkomsten van vandaag. In dat geval kijkt de fiscus naar het netto huurinkomen. Dat is gelijk aan het bruto huurinkomen (kale huur + algemene kosten) verminderd met de kosten voor onderhoud en herstellingen, forfaitair geraamd op 40%.

In dit geval zal de belastbare grondslag een stuk hoger liggen dan bij verhuur voor privégebruik. Heel wat verhuurders laten daarom een clausule opnemen in het huurcontract die stelt dat de woning niet voor professionele doeleinden gebruikt kan worden. Als de huurder dit tóch wenst, kan hij de extra kosten voor zijn rekening nemen.
 

Haal alles uit uw huurinkomsten

Wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan? Doe beroep op een vastgoedmakelaar: hij of zij staat u bij met advies en helpt u om het maximale uit uw huurinkomsten te halen. Aarzel niet om ons te contacteren!

Wenst u gecontacteerd te worden hierover?