Is de registratie van een huurovereenkomst belangrijk?

Een verhuurder moet elke nieuwe huurovereenkomst verplicht laten registreren bij het registratiekantoor. Doet hij dat niet, dan kan dat zowel voor verhuurder als huurder belangrijke gevolgen hebben.
 

Een huurcontract registreren, wat betekent dat?

Bij de registratie van een huurcontract zal het registratiekantoor de overeenkomst officieel inschrijven in het register. Het contract wordt dan afgestempeld, en er komt één exemplaar in het archief van het registratiekantoor terecht. Dat is volledig gratis en moet binnen de twee maanden na ondertekening van het contract gebeuren.

Vanaf het moment van registratie is het contract tegenstelbaar aan derden: het contract is nu niet enkel geldig tussen de betrokken partijen, maar ook bindend tegenover anderen.
 

Wat als het contract niet geregistreerd wordt?

Wordt een huurcontract niet geregistreerd, dan houdt dat nadelen in voor beide partijen.

Nadelen voor de verhuurder:

  • Bij niet-registratie kan de huurder de huur meteen opzeggen, zonder opzegtermijn of schadevergoeding.
  • Bij niet-registratie behandelt de fiscus de huurinkomsten als één belastbaar geheel. Gebruikt de huurder de woning deels voor beroepsdoeleinden, dan wordt dit gedeelte niet afzonderlijk belast.

Nadelen voor de huurder:

  • Bij niet-registratie is de huurder niet beschermd bij een plotse opzeg van de overeenkomst. De verhuurder kan hem of haar vragen het pand onmiddellijk te verlaten. 
  • Bij niet-registratie is de huurder ook niet beschermd bij een eventuele verkoop van het pand. De nieuwe eigenaar hoeft de huurovereenkomst dan niet te respecteren.

Om beide partijen te beschermen, worden de huurovereenkomsten van onze panden uiteraard zo snel mogelijk geregistreerd. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info.

Wenst u gecontacteerd te worden hierover?