Het S-peil: wat houdt het in en waarom is het nodig?

Vanaf 1 januari 2018 daalt het verplichte E-peil voor nieuwbouwwoningen opnieuw met 10 punten. Nieuwe residentiële panden zullen dan moeten voldoen aan een peil van E40. Maar willen we tegen 2021 bijna-energieneutraal bouwen, is er meer nodig dan een strenger E-peil. Om die reden wordt ook het S-peil of zogenaamde ‘schilpeil’ ingevoerd: een gloednieuwe energienorm die zal toelaten om nóg energie-efficiënter te bouwen.
 

Waarom is er nood aan een S-peil?

Om de energie-efficiëntie van een woning te bepalen, stelt de huidige energieprestatie-regelgeving 3 eisen aan de gebouwschil:

  1. Een maximale U-waarde of warmtedoorgang per constructieonderdeel
  2. Een maximaal K-peil of warmteverlies van de woning
  3. Een maximale netto-energiebehoefte van de woning

De berekening van deze 3 maatstaven (met name het K-peil en de netto-energiebehoefte) brengt echter een aantal problemen met zich mee:

  • Er wordt te veel rekening gehouden met de compactheid van een gebouw, wat kleine woningen benadeelt
  • Er zijn te veel verschillende eisen, waardoor de EPB-wetgeving onnodig complex wordt
  • Gebouwen die bestaan uit meerdere wooneenheden zijn op deze manier moeilijk individueel te evalueren
  • De nadruk ligt te veel op het gebruik van de juiste technieken in plaats van het beperken van de energievraag
  • De normen zullen nooit scherp genoeg zijn om uiteindelijk tot bijna-energieneutrale woningen te komen
     

Wat verandert er met het S-peil?

Het S-peil of schilpeil moet een oplossing bieden voor de problemen die zowel het K-peil als de netto-energiebehoefte teweegbrengen. Op die manier worden beide energienormen  vervangen door één allesoverkoepelende parameter.

Allereerst zal het S-peil kijken naar de vormefficiëntie van een gebouw. Het verliesoppervlak wordt immers vergeleken met dat van een bol met hetzelfde volume. Zo zullen woningen met een gelijke vorm eenzelfde vormefficiëntiefactor delen, ongeacht hun grootte. Daarbij telt vanaf nu ook elk oppervlak, dus ook de muren aanpalend aan de woning van de buren. Tot slot wordt het S-peil berekend per wooneenheid, waardoor het mogelijk wordt een onderscheid te maken tussen verschillende appartementen.

Met het S-peil hoopt de overheid de isolatiegraad van een gebouw eerlijker en doeltreffender te benaderen. En dat begint in 2018 met een S-peil van maximaal S31.

Interesse in een nieuwbouwwoning? Bekijk alvast ons aanbod!

Wenst u gecontacteerd te worden hierover?