Wat als een bodemattest een negatief advies bevat?

Sinds 1995 mag een woning niet verkocht worden zonder geldig bodemattest. Dat attest wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en geeft de koper nuttige informatie over de bodemkwaliteit van het te verkopen perceel. Zo wil de overheid verontreiniging tegengaan en eigenaars van vervuilde gronden verplichten tot een bodemonderzoek en/of sanering. Hoe werkt dat precies?
 

Wanneer een bodemattest aanvragen?

De wet stelt dat een koper kennis moet hebben van de inhoud van het bodemattest, ten laatste op het moment waarop de verkoop doorgaat (d.i. het tekenen van de verkoopovereenkomst). De aanvraag is de verantwoordelijkheid van de verkoper, waarna OVAM het attest normaal binnen een termijn van 30 dagen zal aanleveren.

Met andere woorden: om de verkoop te kunnen laten doorgaan, moet de verkoper het attest minstens 30 dagen voor de verkoop aanvragen.
 

Wat STAAT er in HET bodemattest?

Wanneer het bodemattest wordt aangeleverd, zijn er 2 opties:

  1. Het bodemattest is blanco
  2. Het bodemattest stelt dat er een risicoactiviteit werd uitgevoerd op het perceel

De eerste situatie is doorgaans goed nieuws: dit betekent dat er geen informatie gekend is bij OVAM die wijst op een mogelijke verontreiniging van de grond.

In het tweede geval moet er verder bodemonderzoek plaatsvinden.
 

Wanneer de grond mogelijk verontreinigd is

 

Oriënterend bodemonderzoek

Wanneer op het stuk grond ooit een inrichting gevestigd was die vermeld staat op een lijst van de Vlaamse Regering als een mogelijk verontreinigende organisatie, moet de verkoper nog voor de verkoop een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren.

Daarbij moet een erkend bodemsaneringsdeskundige een verslag opmaken op basis van een aantal bodemstalen. Dat verslag bezorgt hij of zij vervolgens aan OVAM.
 

Beschrijvend bodemonderzoek

Na ontvangst van het oriënterend bodemonderzoek kan OVAM een gunstig bodemattest opstellen (in geval van geen of verwaarloosbare verontreiniging) of vragen om een extra beschrijvend bodemonderzoek.

Hieruit volgt opnieuw een verslag, waarna OVAM een eindoordeel velt. Mogelijk zullen er saneringswerken nodig zijn.

Interesse om uw woning te verkopen, maar geen zin in de administratieve rompslomp? Aarzel niet om contact op te nemen: wij helpen graag!

Wenst u gecontacteerd te worden hierover?